Vaš domaćin         Upoznajte nas        Dolazak u Dimitrovgrad        Ugostiteljske usluge      Kalendar manifestacija          Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

O DIMITROVGRADU

 


Panorama Dimitrovgrada

       Grad Dimitrovgrad nalazi se na 463 m nadmorske visine, 43°01' sgš. i 22°45' igd. na krajnjem jugoistoku Republike Srbije, u gornjem toku reke Nišave, na oko 90 km od Niša i oko 60 km od Sofije, glavnog grada Republike Bugarske. Teritorijalno pripada pirotskom okrugu i udaljen je oko 20 km istočno od sedišta okruga. Po popisu iz 2002. g. cela opština ima 11748 stanovnika, a u samom gradu živi 6968 stanovnika. Većinu stanovništva čine pripadnici bugarske nacionalne manjine.

 


Politička karta Srbije

        Za Za teritoriju opštine Dimitrovgrad, koja obuhvata površinu od 481 km 2 , karakteristični su brdsko-planinski oblici reljefa (Stara planina i Greben i njihova pobrđa), sa dolinama reka Nišava, Visočica, Jerma i Lukavačka reka. Opština je podeljena na pet regiona (Visok, Zabrđe, Ponišavlje, Burel i Derekul) sa ukupno 43 naseljena mesta.

     Klimatski uslovi opštine određeni su njenim geografskim položajem, širinom i nadmorskom visinom (koja se kreće od 450 do iznad 1000 metara), zatim udaljenošću od većih vodenih resursa, vazdušnim strujanjima, reljefnim formacijama itd. Na osnovu navedenih uslova, područje opštine Dimitrovgrad svrstava se u zonu umereno kontinentalne klime (doline Nišave, Jerme i Lukavačke reke), pa sve do planinsko kontinentalne klime (u brdsko-planinskim predelima).

     Tragovi naselja na teritoriji današnjeg Dimitrovgrada datiraju još iz predistorijskog i antičkog perioda (tu je prolazio put Via militaris), o čemu svedoče brojni eksponati iz muzejske zbirke pri Narodnoj Biblioteci u Dimitrovgradu. Do 1950. godine ime grada bilo je Caribrod i pod tim imenom pominje se kod više putopisaca u srednjem veku. 0d 1433. do 1877. godine ovi krajevi su bili pod turskim ropstvom. Do kraja I svetskog rata Caribrod se nalazi u sastavu Bugarske, a od 1920 godine nalazi se u sastavu Srbije.

     Detaljnije podatke o Dimitrovgradu možete naći na veb sajtu opštine Dimitrovgrad: www.dimitrovgrad.org.rs .

     Dimitrovgrad ima veliki potencijal u pogledu tranzitnog turizma, pošto kroz grad prolaze glavni putni pravci (auto-put i železnica) koji povezuju Evropu sa Bliskim Istokom. Pored tranzitnog turizma, glavni turistički potencijali Dimitrovgrada su Stara planina, Petrlaška pećina, Smilovsko jezero, dolina reke Jerme, Poganovski manastir, kao i seoski turizam, čemu posebno pogoduje nezagađenost životne sredine, kao i bogatstvo biljnih i životinjskih vrsta.

 


Naslovna

Aktivnosti Turističke Organizacije© TOD 2005 - 2011 Web design: TT Group, SEO expert, online,